نرم افزار جمع آوری شماره از شیپور آخرین آپدیت : 05 تیرماه 1399 آخرین آپدیت: 1399/12/15| ورژن 9